www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz

5 nejčtenějších článků

Sdílej článek:
  • Print
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter

Do 40 zemí světa s Akademickou informační agenturou

Akademická informační agentura (AIA), je součástí Domu zahraničních služeb. Jádrem činnosti AIA je agenda stipendijních pobytů v zahraničí. AIA se zabývá zejména stipendijními pobyty poskytovanými na základě mezinárodních (bilatelárních) smluv, které nabízí studentům a pedagogům veřejných vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

V současnosti lze na základě sjednaných bilaterálních smluv vycestovat na stipendijní pobyty do 40 zemí světa.

Nabídka stipendií na základě mezinárodních smluv není vázána na konkrétní vysoké školy a univerzity v cizině. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají školy, o které mají zájem.

Stipendia na základě mezinárodních smluv jsou nabízena dvěma způsoby, a to v rámci výběrových řízení anebo rozpisem kvót.

O stipendia v rámci výběrových řízení se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných vysokých škol. Přihlášku uchazeči podávají prostřednictvím AIA, která zajistí organizační a administrativní servis spojený s výběrovým řízením. O nominaci uchazečů na tyto stipendijní pobyty rozhoduje obvykle na základě předložených materiálů a osobního pohovoru s uchazečem výběrová komise složená ze zástupců zahraničního partnera a MŠMT.

Stipendia v rámci rozpisu kvót přiděluje MŠMT přímo jednotlivým vybraným univerzitám a vysokým školám. Výběr škol s přidělenými stipendijními místy je pro každý akademický rok obměňován. O tato stipendia se pak mohou ucházet pouze zájemci ze škol, kterým byla v daném akademickém roce stipendijní místa přidělena. Škola rozhodne dle vlastních kritérií, které uchazeče nominuje.

Rozpis kvót se jeví jako výhodnější v těch případech, kdy z nabídky přímo vyplývá vazba na určitý obor (např. sinologie), resp. u zemí s menším počtem nabízených stipendijních míst. O nominacích v rámci škol rozhodují odborníci z daného oboru, kteří by měli nejlépe znát a posoudit motivaci a odborné i další kvality svých uchazečů. Nevýhodou je, že pokud škola v daném akademickém roce nemá do některé země přidělenou stipendijní kvótu, nemohou se zájemci z této školy o stipendium vůbec ucházet.

Výběrová řízení jsou naproti tomu otevřena mnohem širšímu okruhu zájemců a obecně jsou vnímána jako transparentnější.

Od letošního akademického roku změnilo MŠMT způsob nabídky z rozpisu kvót na výběrová řízení u některých druhů stipendijních pobytů, konkrétně do Číny, Egypta,
Finska, Lucemburska, Makedonie a Ruska
. AIA vnímá tento posun velmi pozitivně, a to i na základě ohlasů uchazečů o stipendijní
místa v těchto zemích.

Do nabídky stipendijních pobytů v rámci výběrových řízení přibyly dále v letošním roce nově jazykové kursy španělštiny v Argentině a velmi pravděpodobně přibude taková nabídka také do Mexika.

AIA v posledních letech zaznamenává trend nárůstu zájemců o stipendijní pobyty ve srovnání s minulými roky. Větší konkurence zaručuje lepší kvality nominovaných
kandidátů. Tím lépe pak budou v zahraničí reprezentovat ČR.

Kromě své hlavní agendy stipendií na základě mezinárodních smluv působí Akademická informační agentura i v dalších oblastech. Rozšiřuje informace o různých studijních nabídkách a vzdělávacích aktivitách v zahraničí, stará se o zprostředkování lektorů cizích jazyků z řad rodilých mluvčích základním a středním školám, podílí se na zajištění pedagogických stáží pro učitele ZŠ a SŠ a výběrového řízení pro studenty SŠ, kteří mají možnost získat stipendium na lyceích ve Francii nebo na gymnáziu v Německu.

Všechny tyto aktivity AIA jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.zahranici-stipendium.cz.

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>