Stáž v Celostátní kanceláři a poslaneckém klubu TOP 09 (102 zobrazení)

Stážista bude na měsíc zapojen do práce v celostátní kanceláři a poslaneckém klubu TOP 09. Cílem stáže je seznámit stážistu s běžným chodem moderní politické strany v demokratické společnosti. Zaměřena je na poznání základů práce v politické straně s důrazem na média, analytiku a politický marketing. Délka stáže je minimálně jeden měsíc, součástí je týdenní praxe na poslaneckém klubu TOP 09. 

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain