www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz

5 nejčtenějších článků

Stáže ve společenskovědních oborech (politologie, mezinárodní vztahy, evropská studia)

Myslíš si, že odborné stáže se týkají jen studentů ekonomie, techniky či IT? Máš pocit, že ve společenských vědách je nemožné sehnat stáž v oboru? Následující článek Tě vyvede z omylu. I pro studenty politologie, mezinárodních vztahů, teritoriálních a evropských studií existuje celá řada odborných stáží, internship a trainee programů. Je však třeba vědět, kde [...]