NÁŠ BLOG

admin

Freemovers

Pokud vám nevyhovuje nabídka zahraničních studijních pobytů na vaší fakultě, máte možnost zajistit si zahraniční stáž sami a požádat o grant coby tzv. freemover. Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které vám může udělit v rámci Transformačních a rozvojových programů stipendium v maximální výši 10 000 korun na měsíc.

Podmínky

Podmínkou je stejně jako u spousty jiných programů dokončený první rok řádného prezenčního vysokoškolského studia v akreditovaném programu. Musíte však navíc prokázat potřebnou znalost jazyka, ve kterém budete studovat. Vámi vybraná zahraniční škola a vaše domovská škola musí mít mezi sebou uzavřenou smlouvu o přijímání tzv. freemovers. Studijní program na zahraniční instituci by se měl shodovat s tím, který máte na domovské škole, aby vám předměty ukončené v zahraničí mohly být uznány. Během pobytu v zahraničí nesmíte studium doma přerušit. Do projektu Freemovers se můžete přihlásit i tehdy, když už máte za sebou zahraniční studijní pobyt v rámci programu SOCRATES – Erasmus (viz článek Socrates a Erasmus).

Jak se přihlásit?

Budete-li se ucházet o zařazení do programu, musíte zahraničnímu oddělení své fakulty doručit vyplněnou přihlášku, potvrzenou zahraniční školou, případně přiložte přijímací dopis. K přihlášce musíte přidat také kopii dokladu o jazykové zkoušce. Například na Masarykově univerzitě v Brně akceptují třeba jazykové zkoušky Cambridge a TOEFL, ale také zkoušku z jazyka absolvovanou v rámci vysokoškolského studia. Pokud by se na jedno místo přihlásilo více účastníků, bude se „vítěz“ vybírat podle motivační eseje a také podle toho, zda už se někdy uchazeč účastnil zahraničního studijního pobytu. Přihlášku je nutné podat nejpozději na podzim předchozího roku.

Co je potřeba zařídit před odjezdem?

Pokud konkurz vyhrajete a stipendium vám bude přiznáno, budete muset před odjezdem na stáž předložit zahraničnímu oddělení své fakulty finanční dohodu a žádost o přiznání stipendia do zahraničí. Současně máte povinnost prokázat, že máte na dobu pobytu sjednané zdravotní pojištění a také doložit kartičku od účtu, na který vám bude převedeno stipendium. Peníze dostanete až po splnění těchto podmínek.

Co je nutné udělat po příjezdu na zahraniční školu

Do 30 dnů od příjezdu na vámi vybranou univerzitu máte povinnost zaslat tzv. learning agreement, tedy váš studijní plán. Pokud chcete předejít případným problémům s uznáváním předmětů absolvovaných v zahraničí, zkonzultujte výběr kurzů, které si zapíšete, s vaší domovskou katedrou. Seznam vybraných kurzů si nechte na zahraniční univerzitě potvrdit, jinak by byl learning agreement neplatný. Do seznamu je potřeba vyplnit vždy název předmětu s kódem, semestr a také počet kreditů, které za jeho úspěšné absolvování obdržíte. Learning agreement vám po zaslání potvrdí i vaše domovská škola.

Vaše povinnosti po příjezdu ze stáže

Po návratu ze stáže budete muset doložit vaší domovské škole další dokumenty, zpravidla do 15 dnů po příjezdu. Je to jednak zpráva ze studijního pobytu v zahraničí, potvrzení zahraniční školy o absolvování předmětů a doklad o délce studia. Připravte se na to, že ve zprávě ze studijního pobytu v zahraničí budete odpovídat na velmi konkrétní otázky.

Zahraniční oddělení vaší fakulty po vás může chtít vědět, jakým způsobem jste se do zahraničí dopravovali, kolik vás cesta stála, zda jste potřebovali vízum a pokud ano, tak jak dlouho jste na jeho vyřízení čekali, či u jaké pojišťovny jste měli sjednané pojištění a kolik stálo. Budete vyplňovat také kolonky týkající se ubytování na zahraniční univerzitě – typ ubytování, vybavení a cena. Stranou nezůstane ani samotné studium – součástí dotazníku jsou otázky na systém studia na univerzitě, kde jste působili, na způsob registrace do kurzů, vybavení školy počítači a přístup k internetu, ukončování předmětů a systém hodnocení. Nemine vás ani otázka, zda jste v průběhu studia v zahraničí pracovali a také jaké byly vaše průměrné měsíční náklady, tzn. jaká byla výše přiznaného stipendia a kolik jste museli doplácet ze svého.

Kde hledat další info o programu:

0 komentářů

Přidat komentář

*
*