NÁŠ BLOG

admin

IAESTE

Studujete technický obor a rádi byste získali praxi? Pak by se ve vašem životopise nejlépe vyjímala zahraniční stáž. Díky organizaci IAESTE Česká republika (dále jen IAESTE = The International Association for Exchange of Students for Technical Experience) přitom není problém praxi v zahraniční najít. IAESTE je totiž mezinárodní organizací pro výměnu studentů za účelem získání technické praxe.
IAESTE ČR podporuje zvyšování odborné i jazykové znalosti jak studentů, tak absolventů VŠ. Je nevládní, nepolitickou a neziskovou organizací s téměř šedesátiletou tradicí. IAESTE je studentskou organizací, a tak její členové, studenti, působí přímo na českých, technicky zaměřených vysokých školách, kde realizují výměnné programy a personalistické projekty. Díky IAESTE máte možnost vycestovat na praxi do některé z 85 členských zemí této organizace. Stáž působí na principu výměny, takže do Čech zase přijíždějí cizinci. Kromě zahraniční praxe vám navíc může IAESTE pomoci při hledání zaměstnání.

Lokální centra IAESTE

Nejjednodušší cestou, jak se dostat do kontaktu s IAESTE, je navštívit lokální centrum této organizace. Najdete jej v České republice na 7 místech – v Praze na ČVUT a VŠCHT, v Brně na MZLU, v Ostravě na VŠB – TU, v Plzni na ZČU, v Liberci na TU a konečně také ve Zlíně na UTB. Kontakty na jednotlivá centra najdete na webových stránkách IAESTE ČR (www.iaeste.cz). Centrála organizace sídlí v Praze, na Zikově 4.

Kdy začít se zařizováním praxe

Praxi je potřeba shánět už rok dopředu, přičemž délka praxe bývá 6 až 12 týdnů, může však být až na rok. Čím dřív začnete, tím větší je šance, že získáte takové místo, které vám bude vyhovovat. Podmínkou pro získání praxe je znalost cizího jazyka, vzhledem k technickému zaměření praxí převážně angličtiny. Rozšířené jsou ovšem i stáže do německy mluvících zemí. Své jazykové znalosti budete muset prokázat v testu a při pohovoru, stačí vám však komunikativní úroveň jazyka. IAESTE nabízí také tzv. Postpraxe – tedy zbylá místa. Na ta se může přihlásit i ten, kdo promeškal zimní konkurzy a jazykové zkoušky. Věkový limit je 18 až 30 let.

Finanční náklady

Pokud uspějete a bude vám přiděleno místo, pak očekávejte, že budete dostávat od svého zaměstnavatele plat. Ten však má sloužit především k pokrytí životních nákladů, nikoli jako skutečný výdělek. I proto se výše platu v jednotlivých zemích liší. Poplatek za praxi činí 5000Kč, nicméně po příjezdu studenta z praxe mu bude vrácena vratná záloha z této částky, a to 1500Kč. Podmínkou je vyplnění Zprávy z praxe, Trainees reportu (obojí je standardní formulář dostupný na stránkách – sekce downloads) a odeslání 5 fotografií, které popisují zemi či průběh praxe studenta. 3500Kč vybírá IAESTE za zprostředkování. Hradí z nich agendu spojenou se zařizováním vaší praxe. Kromě tohoto poplatku si budete platit i cestu, povinností je mít vyřízené zdravotní pojištění do zahraničí (cca 3 000Kč na rok). Výdaje můžete mít také v souvislosti se zařizováním víza. Menší nepříjemností pro vás může být také to, že budete muset až do první výplaty hradit veškeré výdaje ze svých úspor. Nicméně to se vám vrátí v posledním platu na konci vaší stáže. Celkové náklady se výrazně liší podle místa, kam se rozhodnete odcestovat.
Ve většině případů vám odpadá starost o ubytování. To získáte díky IAESTE na vysokoškolských kolejích (v zemích EU), nebo vám jej najde firma.

Jak se přihlásit?

Pokud si najdete na webu nabídku, která vás zaujala (nabízená místa bývají zveřejňována vždy začátkem února) a o kterou máte zájem, je potřeba vyplnit formulář nazvaný Student Nomination Form (stáhnete si ho na webu) a přiložit životopis  a motivační dopis pro zaměstnavatele.
Pokud projdete první fází konkurzu, budete muset vyplnit tzv. úplnou nominaci (seznam absolvovaných předmětů a potvrzení o studiu psané anglicky aj.)
Všechny tyto dokumenty musíte dodat v elektronické verzi, lokálnímu centru IAESTE, vždy do poloviny března.

0 komentářů

Přidat komentář

*
*