NÁŠ BLOG

admin

Slovníček – co je co

Už jste slyšeli slova jako internship, trainee program či shadowing program? V následujícím článku vám tyhle pojmy objasníme.

Odborná stáž pro studenty – internship

Internship, neboli odborná stáž je odborná praxe ve firmách určená většinou pro studenty 4. a 5. ročníků VŠ nebo jejich absolventy. Vypisují ji firmy a studenti se o ní dozví na veletrhu pracovních příležitostí, kde se firmy prezentují, nebo na internetu. Jedná se o konkrétní projekt s pevným tématem, které student zpracovává pod odborným vedením zaměstnance firmy. Projekt je časově ohraničen, rozfázován a pravidelně kontrolován. Odborná studentská stáž bývá 2?–?6 měsíců dlouhá.
Po legislativní stránce jde o smluvní vztah na bázi dohody o provedení práce. Může a nemusí být placená – záleží jen na firmě. Je-li finančně ohodnocena, potom většinou ve výši minimální hodinové mzdy. Stážista může částečně pracovat doma. Každodenní účast ve firmě není nutná a záleží na vzájemné dohodě s vypisovatelem projektu. Stážista na požádání na závěr obdrží potvrzení a posudek. Stává se, že z projektu zpracovávaného na stáži vyplyne téma diplomové práce (ale není to pravidlem). V tom případě si musí stážista u vedení firmy zajistit písemný souhlas se zveřejněním interních informací společnosti. Zpracování projektu může být podmíněno mlčenlivostí o informacích nabytých během stáže.

Odborná stáž pro zaměstnance

Existují tři základní typy: služební studijní cesta do zahraničí i v rámci ČR, krátkodobé vyslání firmou (short term assignment) a dlouhodobé vyslání firmou (long term assignment), kdy firma vyšle svého zaměstnance na různě dlouhou dobu na odbornou stáž většinou do své sesterské organizace. Obvykle se tak děje v rámci nadnárodního koncernu. Služební cesta nebývá delší než pár týdnů. Délka short term při běžném assignmentu nepřekračuje jeden rok. Long term assigment trvá déle. Firma zaměstnanci hradí pobyt a diety jako při pracovní služební cestě. Zaměstnanec získává znalosti v sesterské organizaci či pobočce, které potom aplikuje v rámci mateřské firmy, která jej na stáž vyslala.

Trainee program

Narozdíl od stáže je založen na vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel, čili se podepisuje klasická pracovní smlouva. Zaměstnanec = trainee je přijat na tzv. trainee program. Oproti odborné stáži se nejedná o konkrétní pracovní pozici či projekt. Zaměstnanec je přijat do konkrétního oddělení na základě dosaženého vzdělání, zkušeností a dovedností. Předpokládá se, že až projde „kolečkem“ po oddělení, bude mu nabídnuta nějaká vyšší (většinou manažerská) pozice. Nabízí se hlavně čerstvým absolventům univerzit. Zásadní výhoda pro firmu je, že si vybere talentovaného vysokoškolsky vzdělaného člověka, který zatím nemá vžity výrazné pracovní návyky a může si jej formovat dle svých potřeb. Navíc přinese nový pohled nezatížený pracovní kulturou z předchozího zaměstnání. Trainee pozici vypisuje zaměstnavatel jako volné pracovní místo. Najít ji můžete nejsnáze na webových stránkách společnosti nebo pomocí personální agentury.

Pomoc s bakalářskou nebo diplomovou prací

Student si zvolí téma a následně kontaktuje firmy, které se touto problematikou zabývají. Někdy firmy nemusí souhlasit, protože se tak zveřejní jejich know-how konkurenci. Občas podnik podmíní svůj souhlas upravením tématu tak, aby z něj firma měla užitek. Většinou je práce neplacená.Výhodou pro studenta je, že získá cenné informace a již zmiňovaný know-how. Přínosem je i fakt, že oponentem diplomové práce potom bývá někdo z firmy. Ten zná prostředí podniku a procesy ve firmě a diplomová práce je ověřena praxí. Oponent se většinou snaží studentovi pomoci, a proto mívá minimální množství výhrad. Někdy může diplomová práce také vyplynout z projektu, který se zpracovával na stáži.

„Jít na praxi“

Netýká se jen vysokoškoláků, ale i středoškoláků. Někdy je požadavek kladen na studenty školou – např. kdy během prázdnin musí získat praxi v svém studijním oboru. Škola ji ale často nijak nezprostředkuje. Některé školy spolupracují přímo s podniky a ty umožňují určitému počtu jejich studentů praxi získat. Je to výhodné pro obě strany – škola má ověření, že teorii, kterou učí, lze použít v praxi,a podniky mají představu o absolventech, které školy produkují a snáze získají nové talenty. Studentům se spojí teoretické znalosti s praxí k úplnému obrazu skutečnosti. Praxi firma zpravidla nevypisuje a většinou není finančně ohodnocena. Někteří studenti sami cítí nezávisle na požadavcích školy potřebu získat praxi. Je to logické, protože drtivá většina inzerátů na volná pracovní místa obsahuje požadavek praxe. Určitou roli hraje i následný pozitivní finanční efekt.

Shadowing-stínování managerů

Je určeno zejména pro studenty 4. a 5. ročníků. Jedná se o jeden ze způsobů, jakým firmy vyhledávají nové talenty. V ČR zatím není rozšířeno tak, jako u zahraničních firem, ale jeho obliba stále roste. Funguje na následujícím principu: student doprovází manažera celý den na všech jeho aktivitách a jednáních. Většinou do akce nezasahuje, pouze pozoruje. Potom proběhne diskuze mezi čtyřma očima, kdy manažer objasňuje svoje kroky a odůvodňuje konkrétní rozhodnutí. Jde o výbornou šanci porovnat teoretické poznatky s praxí na vysoké úrovni.

0 komentářů

Přidat komentář

*
*