NÁŠ BLOG

admin

Stáže ve společenskovědních oborech (politologie, mezinárodní vztahy, evropská studia)

Myslíš si, že odborné stáže se týkají jen studentů ekonomie, techniky či IT? Máš pocit, že ve společenských vědách je nemožné sehnat stáž v oboru? Následující článek Tě vyvede z omylu. I pro studenty politologie, mezinárodních vztahů, teritoriálních a evropských studií existuje celá řada odborných stáží, internship a trainee programů. Je však třeba vědět, kde hledat a právě v tom ti pomůže následující článek.

Studium na vysoké škole nás vybaví řadou někdy více jindy méně užitečných informací a dovedností, povětšinou však převážně teoretického charakteru. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé většinou v životopise hledají i nějaké praktické zkušenosti, pokouší se studenti získat v průběhu studia i nějaké praktické zkušenosti, které by obohatily jejich životopis. Řada univerzit se v tomto ohledu  snaží vyjít studentům vstříc a pořádá různé pracovní veletrhy a eventy, kde se studenti mohou setkat se zástupci firem a získat potřebné kontakty. Po jejich návštěvě však nejeden student nabude dojmu, že mimo ekonomie, techniky a IT žádné odborné stáže pro studenty nejsou. Zejména studenti společenských věd se mohou cítit zklamáni a odkázáni na suchou teorii ukrytou v tlustých svazcích univerzitních knihoven.

Tak tomu však není. I pro studenty politologie, mezinárodních vztahů, teritoriálních a evropských studií či ne zcela běžných jazyků jako je třeba arabština existuje celá paleta odborných a v některých případech i poměrně  solidně placených stáží. Na takové stáže však nenarazíte na studentských veletrzích práce, kde se propagují v drtivé většině soukromé firmy, ale spíše ve spleti internetových stránek jednotlivých organizací. Je zkrátka důležité vědět, o jakou stáž máte zájem a kde ji máte hledat. Několik typů, kde hledat a jak se orientovat, nabízí i tento článek.

Různé typy stáží
Možností, kde hledat odborné stáže pro studenty výše zmiňovaných společenských věd je několik. Studenti z České republiky a Slovenska mohou hledat stáže v prvé řadě u národních ministerstvech či parlamentu. Nabídka je poměrně hojná, avšak většinou jde o neoplacené působení. Další možností jsou mezinárodní organizace, kterých je ČR nebo SR členem. Příkladem může být regionální Visegrádská spolupráce, kde je možné získat stáž u Visegradského fondu v Bratislavě. Nebo můžete zamířit dál a výš a pokusit se získat místo v internship programu NATO. Jak u Visegradského fondu, tak u NATO jde o placené působení. Konečně největší možnosti různých stáží nabízí Evropská unie, kde můžete hledat stáže u jednotlivých institucí jako je v prvé řadě Komise, Evropský parlament a další orgány. V případě EU existují stáže placené i neplacené, záleží na konkrétním typu stáže a instituci. Oblíbené   a známé jsou zejména stáže u Komise, které Vám umožní nejen získat neocenitelné zkušenosti, ale i poměrně nemalý peníz.

Podmínky, které je nutno splnit
Podmínky jednotlivých stáží se samozřejmě liší případ od případu, nicméně zde najdeme několik společných podmínek, které je nutné splnit. Nejčastější podmínkou je, že žadatel o stáž musí být z členského státu dané organizace, v případě národního ministerstva nebo parlamentu pak musí občanem dané země. Nejde tedy, aby dejme tomu Čech získal stáž ve slovenské Národní Radě – i když třeba pro Brňáky je to blíže než Praha. Další podmínkou je velmi dobrá znalost anglického jazyka, přičemž často je  vyžadována i dobrá znalost dalšího oficielního jazyka dané organizace. Konečně poslední často zmiňovanou podmínkou je dokončené bakalářské studium, i když tato podmínka není tak častá jako první dvě.

Máte nějaké typy nebo vlastní zkušenosti? Podělte se o ně v diskusi pod článkem.

 

0 komentářů

Přidat komentář

*
*