NÁŠ BLOG

admin

Jazykové skúšky

Zlaté pravidlo: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom,“ v súčasnej Európe bez hraníc nadobúda ešte väčšiu pravdivosť. Znalosť cudzích jazykov je potrebná aj v prípade, ak neprekročíte hranice Slovenska, keďže väčšina zamestnávateľov ich znalosť bude od vás vyžadovať (a to často nie iba jedného). Nehovoriac o myšlienke študovať v zahraničí, nad ktorou mnohí vysokoškoláci uvažujú. Väčšina zahraničných škôl už aj mnohí zamestnávatelia vyžadujú medzinárodne uznávané jazykové testy ako potvrdenie schopnosti uchádzača študovať či komunikovať v cudzom jazyku.
Pri angličtine je výhodné urobiť si tzv. Cambridgeské skúšky, ktoré majú niekoľko stupňov a celoživotnú platnosť. Na štúdium v USA a niektorých európskych univerzitách sa vyžaduje TOEFL. V prípade štúdia vo francúzštine, španielčine alebo taliančine sú nutnosťou jazykové skúšky, ktoré uznávajú príslušné ministerstvá školstva.

Angličtina

Kurzy s prípravou na skúšky sú venované dokonalej príprave na úspešné absolvovanie daného testu. Sú zamerané na zdokonalenie sa v písaní súvislého textu, v počúvaní hovoreného prejavu, na zodpovedanie otázok zameraných na slovnú zásobu, gramatické javy a iné oblasti. Všetky nasledujúce testy hodnotia stupeň dokonalosti ovládania anglického jazyka u ľudí, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom. Mnohé z nich sú potrebné na zistenie jazykových znalostí.  Úspešné absolvovanie testu je nevyhnutnou podmienkou pre prijatie na univerzitu alebo ďalšie odborné štúdium. Dôležité je však poznať požiadavky vzdelávacej inštitúcie, pretože každá škola má svoj vlastný limit.

 • TOEFL je medzinárodne uznávaný test a je podmienkou prijatia na väčšinu univerzít alebo iné podobné inštitúcie vyššieho vzdelávania. Prípravný kurz trvá 4 až 8 týždňov – cena: 130 USD, platnosť dva roky, platí na univerzitách aj v USA, počítačové i papierové testy na www.toefl.org.
 • TOEIC (Test of English for International Communication) hodnotí schopnosť komunikovať v oblasti obchodu. Akceptujú ho mnohé organizácie a vzdelávacie inštitúcie.
 • IELTS (International English Language Testing Service) je požadovaný prevažne pre štúdium na britských univerzitách a v Austrálii. Prípravný kurz trvá 4 až 12 týždňov. Hodnotí schopnosť komunikovať pomocou štyroch zručností – čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie, ktoré požadujú medzinárodný zamestnávatelia či  vzdelávacie inštitúcie.
 • Cambridgeské skúšky – registrácia v marci a septembri, sú uznávané na celom svete a ich platnosť je obmedzená, majú niekoľko stupňov

PET (Preliminary English Test) testuje orientáciu v bežných životných situáciách

FCE (First Cambridge Certificate in English) kurz trvá 12 týždňov a jeho zvládnutie sa hodnotí ako dostatočná znalosť angličtiny. Umožňuje prácu v zahraničných firmách na Slovensku a v zahraničí.

CAE (Cambridge Advanced Examination) je určený veľmi pokročilým študentom angličtiny a jeho cieľom je znalosť jazyka na skoro vyspelej úrovni. Postačuje ako kvalifikácia pre štúdium a zamestnanie.

CPE (Cambridge Proficiency English) je pre takmer vyspelých študentov, ktorí chcú študovať humanitné a iné odbory na anglickej univerzite. Cieľom je znalosť jazyka na vyspelej úrovni.

Nemčina

Cena kurzov DaF je približne 90 – 110 eur a platnosť 2 roky.

 • ZDaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache) sú určené pre tých, ktorí zvládli základy nemčiny.
 • ZMF (Zentrale Mittelstufen-Prüfung) môžu absolvovať tí, ktorí dosiahli vyššiu jazykovú úroveň.
 • KDS a GDS (Kleines /Grosses deutsches Sprachdiplom) dokazuje veľmi pokročilú znalosť ovládanie nemeckého jazyka.
 • PNDS/DSH umožňuje perspektívnym študentom plánujúcim študovať na nemeckej univerzite vykonať skúšky, ktoré sú jednou z podmienok na prijatie.
Francúzština

Diplomy DELF a DALF sú uznávané francúzskym ministerstvom školstva

 • DELF (Diplome d‘études en langue Francoise) táto skúška dokazuje pokročilú znalosť jazyka. Uznávajú ju nielen francúzske inštitúcie, ale uznáva sa aj v medzinárodnom meradle.
 • DALF (Diplome approfondi de langue Francoise) skúšku treba vykonať, ak má študent záujem študovať na univerzite. Oba diplomy majú hodnotu štátnej skúšky a sú uznávané Ministerstvom školstva Francúzskej republiky.
Španielčina
 • DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera) je uznávaná skúška, ktorá umožní získať diplom určený pre tých, ktorých rodným jazykom nie je španielčina. Je jediným uznávaným certifikátom osvedčujúcim znalosť španielčiny ako cudzieho jazyka a oficiálne ho udeľuje španielske ministerstvo školstva a kultúry. Skúška má tri stupne v závislosti od jazykovej vyspelosti.
Taliančina
 • CILS (Certificato dell‘Italiano come Lingua Stranier) je oficiálne uznaný talianskym ministerstvom zahraničných vecí a určený študentom s pokročilou jazykovou úrovňou. Úspešné zvládnutie testu je podmienka prijatia na vysokú školu. Je ekvivalentom Cambridgeskej skúšky CAE.

0 komentářů

Přidat komentář

*
*